top of page
2S8A5663.JPG

MUONAhealth

AMMATTILAISEN työkalU 
tehokkaaseen ravitsemushoitoon

Teimme ravitsemustilan seuraamisen ja ravitsemushoidon helpoksi hoivapalveluissa.

Aina käden ulottuvilla

Helppo käyttää älypuhelimella tai padilla

TIEToa ymmärryksen lisäämiseksi

Informatiiviset kaaviot ja ajantasaiset raportit johtamisen tueksi

Yhteistyö

Kaikilla ammattilaisilla yhtäläiset tiedot ja toimintamallit

Kustannus-vaikuttava

Vajaaravitsemus lisää hoivan kustannuksia. Sen vähentäminen tuo merkittäviä säästöjä!

KUINKA SE TOIMII?

1

2

3

4

Seulo asiakkaiden ravitsemustila

Pysy asiakkaidesi ravitsemustilan tasalla! Seulo ravitsemustilaa MNA-SF:n tai MUSTin avulla, seuraa painoa ja painonmuutoksia, arvioi toimintakykyä ja mittaa ravinnonsaantia.

luo strukturoitu ravitsemushoito-suunnitelma

Pidä ruokavaliotiedot ja ravitsemushoitosuunnitelma ajantasalla ja seuraa ravitsemushoitotoimenpiteiden vaikutuksia.

analysoi raportteja

Johda tiedolla. Tiedä miten asiakkaasi voivat ja kuinka vaikuttavia ravitsemushoitotoimenpiteet ovat. Viesti se myös omaisille ja valvoville viranomaisille.

Nauti työstä hyvinvoivien asiakkaiden parissa!

Ravitsemus on kaiken hoidon ydin. Lääkehoito toimii kuten kuuluukin, toimintakyky vahvistuu ja psyykkinen hyvinvointi lisääntyy.

2S8A5543.JPG

vajaaravitsemus

Vajaaravitsemus aiheuttaa enemmän kustannuksia terveydenhuoltojärjestelmämme kuin lihavuus.  Vajaaravitun henkilön hoitaminen maksaa vuodessa jopa 10 000 € enemmän kuin hyvässä ravitsemustilassa olevan. Vajaaravitsemus aiheuttaa tarpeetonta inhimillistä kärsimystä, painehaavaumia, pitkittyneitä sairaalahoitojaksoja, kaatumisia ja murtumia. Vajaaravitsemus lisääntyy iän myötä, mutta useimmissa tapauksissa se voidaan estää huolellisella ravitsemushoidolla. Valitettavasti ravitsemushoidon mahdollisuudet sosiaali- ja terveyspalveluiden laadun ja tehokkuuden nostamisessa ovat suurelta osin hyödyntämättä.

MUONA tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Tavoiteessa 2 yhtenä alatavoitteena on vuoteen 2030 mennessä poistaa kaikki aliravitsemuksen muodot ja vastata ikääntyneiden ravitsemuksellisiin tarpeisiin.

bottom of page