EU_EAKR_FI_vertical_20mm_rgb.png
VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.png

EU-hanke:

MUONA - Palveluohjelmisto ikääntyneiden ravitsemushoitoon

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt Ravistamo Oy:n MUONA – Palveluohjelmisto ikääntyneiden ravitsemushoitoon -hankkeeseen valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) nojalla yrityksen kehittämisavustusta. Hanke toteutetaan Euroopan aluekehitysrahaston tukemana. Kyseessä on Ravistamo Oy:n pitkän aikavälin kilpailukykyä parantava hanke, jossa yritys panostaa merkittävästi uuden innovatiivisen liiketoiminnan käynnistämisen.

Ikääntyneiden ravitsemushoidossa, joka on yhteiskunnallisestikin merkittävä asia, on nykytilassaan selkeitä haasteita, joiden ratkaisemiseen tarvitaan nopeasti uusia palveluita. Kokonaishoidon laadukas toteutus ikääntyneiden asumispalveluissa tarvitsee tuekseen digitaalisia työkaluja, jotka helpottavat hoitajien työtä ravitsemushoidon toteuttamisessa ja seurannassa sekä tekevät ravitsemushoidosta mitattavan osan laadukasta, vaikuttavaa hoivatyötä. 

Hankkeessa toteutetaan ikääntyneiden asumispalveluille kohdistettu ravitsemushoidon hallinnan palveluohjelmisto MUONA. Hankkeen puitteissa suoritetaan ohjelmiston vaatimusmäärittely, koodaustyö ja pilotointi Suomessa, tutkitaan sen soveltuvuutta asumispalveluyksiköille sekä vaikutuksia vanhusten ravitsemustilaan, terveyteen ja toimintakykyyn.

Hankkeen rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto

Hankeaika: 27.09.2020 - 30.06.2021