top of page
FI Euroopan unionin osarahoittama_POS.png

EU-hanke:
Ravitsemushoidon palveluohjelmiston kansainvälistymisstrategian määrittäminen

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt Ravistamo Oy:n Ravitsemushoidon palveluohjelmiston kansainvälistymisstrategian määrittäminen -hankkeeseen valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) nojalla yrityksen kehittämisavustusta. Hanke toteutetaan Euroopan aluekehitysrahaston tukemana osana REACT-EU:n EAKR-toimenpiteitä. Kyseessä on Ravistamo Oy:n pitkän aikavälin kilpailukykyä parantava hanke, jossa yritys panostaa merkittävästi uuden innovatiivisen liiketoiminnan käynnistämisen.

Ikääntyneiden ravitsemushoidossa, joka on yhteiskunnallisestikin merkittävä asia, on nykytilassaan selkeitä haasteita, joiden ratkaisemiseen tarvitaan nopeasti uusia palveluita. Kokonaishoidon laadukas toteutus ikääntyneiden asumispalveluissa tarvitsee tuekseen digitaalisia työkaluja, jotka helpottavat hoitajien työtä ravitsemushoidon toteuttamisessa ja seurannassa sekä tekevät ravitsemushoidosta mitattavan osan laadukasta, vaikuttavaa hoivatyötä. 

 

Hankkeessa tehdään MUONAhealth-ohjelmiston kansainvälistymissuunnitelma koskien Iso-Britannian markkinaa. Hankkeeseen kuuluu mm. markkinaselvitys ja kilpailijakartoitus, markkinoillemenosuunnitelma, lokalisointitoimenpiteiden määrittely sekä pilotointisuunnitelman laatiminen.

Hankkeen rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto

Hankeaika: 1.11.2021-31.8.2022

bottom of page